Termostat ТКР

Termostat TKP (DIN EN 60730-1) to urządzenie wrażliwe na temperaturę przeznaczone do utrzymywania właściwej temperatury w określonym poziomie poprzez automatyczne włączenie lub wyłączenie zasilania urządzenia wykonawczego. Wartość temperatury ustawiana jest za pomocą osi regulacyjnej.  Ten typ termostatu resetuję sie przy spadku temperatury.
Temperatura pracy: -45°C do +250°C

ZASTOSOWANIE: Termostat TKP przeznaczony jest do płynnej regulacji temperatury w różnych urządzeniach grzewczych i chłodniczych.

Uwaga:  Istnieję możliwość składania zamówień na elementy spełniające specyficzne wymogi dotyczące parametrów po wcześniejszym uzgodnieniu ich z producentem. 

Download brochure for thermostat TKP

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe, V, nie więcej niż ~250
Prąd znamionowy, A, przy współ. mocy 0,95, nie więcej niż 16; 10
Prąd znamionowy, A, przy współ. mocy 0,6, nie więcej niż 2,6; 1,6
Liczba cykli dla prądu znamionowego 16 (2,6) А i współ. mocy 0,95 nie mniej niż 100000
Zakresy temperatur pracy, °C min. 60; max. 225
Temperatura resetu, niżej niż temperatura pracy, °C, ON 5; 8; 10; 15
Tolerancja temperatury pracy, °C ±-3; ±-5; ±8; ±10
Rezystancja przejścia , Ω, nie więcej niż 0,01; 0,05
Wytrzymałość elektryczna izolacji, V, nie mniej niż 1500
Rezystancja izolacji, МΩ, nie mniej niż 50
Zakres obrotu, stopnie kąta 270; 306
Prędkość nagrzewania, K/min 1,0